Vítáme vás na stránkách

Oční školky Kladno

Mateřská škola Brejličky Kladno, Moskevská 3083

s ortoptickou pracovnou

( léčba tupozrakosti, screening očních vad
pro děti od 6 měsíců věku, Plusoptix, Cardiff Test,…….)

ředitelka školy

Bc. Zdeňka Čambálová
+420 312 263 609
specms@centrum.cz

vedoucí školní jídelny

Jitka Nováková
+420 312 263 609
specms.sj@centrum.cz

ortoptistka

Ivana Jermanová
+420 312 263 703
specms.ortoptik@centrum.cz