Aktivity

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Naše dětičky nosí brejličky“, který je rozšířen o soubor specifických cvičení ke zlepšení zrakových funkcí u dětí (tj. pleoptická a ortoptická cvičení). O děti se starají pedagogové (učitelky a asistentky) a ortoptistka s očními lékaři.

Další aktivity podporující rozvoj dětí:

 • Celoroční plavání ( s plaveckou školou Medůza)
 • Hry s angličtinou ( s jazykovou školou Rosa )
 • Cvičení dětské jogy
 • Škola v přírodě
 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Divadelní představení ( v MŠ i  návštěva divadel)
 • Předškoláček ( Metoda dobrého startu, grafomotorika, tablety s výukovým programem….)
 • Polytechnická výchova, ekologická výchova
 • Výtvarné a jiné dílny s rodiči dle zájmu
 • Vánoční spaní v MŠ s předškoláky
 • Nové technologie ( Bee Bot, TOBII zraková navigace….)
 • Další…