Novinky

Aktuální informace o uzavření školky

By 26. 1. 20212 března, 2021No Comments

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost: o dětí v mateřské škole 
 • dětí v přípravné třídě 
 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy 
 • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy 
 • dětí v přípravném stupni základní školy speciální 
 • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 
 • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá 
 • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne. 

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). 

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

i nadále je povolena osobní přítomnost:

 • o dětí v mateřských školách při zdravotnickém zařízení 
 • žáků základních škol při zdravotnickém zařízení 
 • žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 
 • žáků škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti 
 • při praktickém vyučování a praktické přípravě žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb 
 • při individuálních konzultacích dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání 

a nadále je povoleno:

 • konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob 
 • konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob 
 • konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích 
 • ubytovávat ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních žáky a studenty, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště a žáky a studenty, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle krizového opatření, 
 • konat státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob 

z obecného zákazu pohybu mezi okresy je mimo dalších i výjimka pro cesty za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách. Tedy je výjimka pro cesty za takovým vzděláváním (praxí) nebo zkouškami, které je možné v souladu s krizovými opatřeními nadále konat. Všem osobám, které dosáhly věku alespoň 15 let a využívají této výjimky, je nařízeno prokázat důvodnost využití výjimky písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu výjimky, viz krizové opatření č. 216 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE). 

____________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

na základě laboratorně pozitivního výsledku testu na COVID – 19  u XY (PCR z 10.02.2021 pozitivní, naposled v MŠ 09.02.2021, první příznak se objevil 10.02.2021) se vztahuje karanténa na všechny děti a zaměstnance, kteří byli přítomni a byli v kontaktu ve dnech 08.02.2021 – 09.02.2021 v MŠ Brejličky, Moskevská 3083, Kladno (seznam dětí a zaměstnanců, byl dle pokynů zaslán na hygienickou stanici).

Dle pravidel platných od 24.09.2020 bude karanténa trvat 10 dní od doby posledního kontaktu (09.02.2021) s nemocnou osobou do 19.02.2021 včetně.

Během karantény je nutné, aby se děti a zaměstnanci zdržovali doma, nepřicházeli do kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovali školské zařízení. Karanténní opatření se vztahuje pouze na děti a zaměstnance, kteří byli v kontaktu s pozitivní osobou.

Zaměstnanci si zajistí vystavení žádanky přes svého praktického lékaře a to na testování PCR na COVID – 19  a zástupci dětí si  požádají o vystavení žádanek pro své děti u svých pediatrů a to na testování PCR na COVID – 19 ve dnech 15.02.2021 – 16.02.2021. Zaměstnanci i rodiče si vyberou jakékoli odběrové místo a  žádanky po jejich vystavení budou v systému a podle kartičky pojištěnce si v odběrovém místě dotyčného ztotožní  a provedou odběr.

 Pokud je v MŠ dítě nebo zaměstnanec, kteří již onemocnění prodělali (laboratorně potvrzený  RT – PCR test) v posledních 90 dnech (od doby testu) a nevykazují příznaky onemocnění COVID – 19, tak se na ně povinnost testování ani karantény nevztahuje.

 V případě výskytu nového pozitivního výsledku, může být karanténa v MŠ prodloužena.

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 se s účinností od 25.9. 2020 do odvolání, se nařizuje provést všem osobám, včetně dětí bez ohledu na věk, kterým byla nařízena karanténní opatření, v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Provedení testu je tímto opatřením nařízeno všem osobám v karanténě bez rozdílu.

 Bod 4, uvádí případ, kdy z kapacitních nebo technických důvodů se nepodaří tento test provést do 10. dne od kontaktu, pak je možné karanténní opatření ukončit u asymptomatických osob bez provedení testu za 14 dnů od kontaktu.

Mimořádné opatření jasně uvádí, že se jedná pouze o případy osob bez příznaků, kdy se test nepodaří provést, čímž je myšlena situace výjimečná, kdy v provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří nebo obtíží s vystavením elektronické žádanky na vyšetření.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

Důsledné provádění testování osob v karanténě, umožní odhalit další případné infikované osoby, izolovat je a vyhledat jejich další kontakty.

Testování je tak důležitým nástrojem k zabránění šíření epidemie onemocnění covid-19.

Leave a Reply