O NÁS

Specifika a zaměření školky

Oční školka vznikla zásluhou MUDr. Tomáše Hory ( tehdejšího primáře očního oddělení Nemocnice Kladno ) pro takové děti, u kterých lze zlepšit zrakové funkce pomocí souboru ortoptických a pleoptických cvičení. Cvičení jsou celodenně zajišťována odborníky s praxí a to jak pedagogy (ti zajišťují pleoptická cvičení) tak ortoptistkou (ta zajišťuje odborná ortoptická cvičení). Po dohodě lze přijmout i dítě s dalším hendikepem –  působí zde asistent pedagoga.

 Zřizovatel : Statutární město Kladno  – www.mestokladno.cz

Výhodou je možnost společné práce s více dětmi se stejným problémem ( např. s okluzí …) .Děti si ani neuvědomují, že  „cvičí“ vždyť „ Na piráty“ si hraje celá školka…..  Podmínkou úspěšné léčby je úzká  spolupráce mezi  očními lékaři ,ortoptistkou, pedagogy a rodiči , případně s dalšími odborníky.

Mateřská škola je moderně vybavena nábytkem a pomůckami podporujícími rozvoj dítěte, od roku 2014 děti využívají krásnou  přírodní zahradu, která vznikla díky  grantu MŽP ČR ( úspěšný projekt podalo oddělení životního prostředí města Kladna), je zapojena do v síti Mrkvička (tj. sdružení škol s EVVO tématikou )

Zlepšit zrakové funkce dítěte se daří na základě úzké spolupráce mezi odborníky ze zdravotnictví ( oční lékař, ortoptistka….) a ze školství ( speciální pedagogové, tyfloped, psycholog…)

Kapacita školy je 30 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd

Součástí mateřské školy je školní jídelna a ortoptická pracovna

Ve škole působí  5 – 6 pedagogů se vzděláním v oboru speciální pedagogiky z nichž :

 • 1-2 jsou asistenti pedagoga
 • 2 mají specializaci pro výuku prostorové orientace
 • 2 mají specializaci v oblasti environmentální  –  EVVO koordinátor
 • 1 má specializaci na výuku dětské jogy
 • V rámci DVPP se učitelky zaměřují  na vzdělávací programy a praktické semináře, které zvyšují kompetence dětí ve všech oblastech ( např. předmatematické a předčtenářské dovednosti ,  ekologická a polytechnická výchova, rozvoj  grafomotoriky a pohybové dovedností  atd.)

Spolupracují s námi:

 • Oční oddělení Oblastní nemocnice Kladno
 • Oční lékaři a pediatři z Kladna a okolí
 • PPP Kladno (programy pro pedagogy, rodiče )
 • PPP Kladno STEP  (zapojení do pilotního projektu STEP a TechSophie – herně-vzdělávací aplikace do tabletu, nové výukové nástroje „Jdu do školy“
 • SPC pro zrakově postižené Praha  (tyfloped, speciální pedagog)
 • Logopedické poradny v Kladně
 • Základní školy Kladno
 • Spektra (TOBII  PC – program pilotní ověřování pro pleoptická cvičení)
 • A další