Novinky

Karanténa v MŠ pro děti ze dne 25.10 a 26.10.2021

Dobrý den,

Vaše dítě, bylo ve dnech 25.10. -26.10.2021 přítomno v  Mateřské škole Brejličky, Kladno, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19.
 
Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle platných pravidel bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 02.11.2021 včetně. Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu na onemocnění COVID-19,  je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!! Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka.Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.
 
Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to mezi 6. a 7. dnem (31.10.2021 – 02.11.2021) od posledního kontaktu s pozitivní osobou. Do školského zařízení a na veřejnost může Vaše dítě vstoupit až po obdržení negativního výsledku testu a zároveň po uplynutí minimálně 7 denní karantény, tedy nejdříve po 03.11.2021, za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se v průběhu nařízených karanténních opatření objeví příznaky onemocnění COVID-19, je následně povinné absolvovat PCR test. Uvedené termíny platí, pokud bylo dítě ve škole naposledy 26.10.2021. Pokud bylo pouze 25.10.2021, pak se všechny termíny posouvají o jeden den. V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat. Pokud dítě PCR test neabsolvuje, karanténu může ukončit nejdříve po 14 dnech.
 
Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://testovani.uzis.cz/ .
 
V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test.

O karanténě svého dítěte informujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může také vystavit žádanku na test a nebo případně doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail.

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále docházet. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény.

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, ihned vedení školy a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.  
 
Děkuji. V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat. 

Preferujte, prosím, kontakt e-mailem.
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den​
Martina Dragounová
Odborný referent v oddělení dětí a mladistvých
pro okresy Kladno a Rakovník

Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze

gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno
tel.: 312 292 022
fax: 312 292 019
email: martina.dragounova@khsstc.cz 
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e