Zajímavosti

Kde jste se s námi mohli setkat:

  • Na Očním oddělení Oblastní nemocnice Kladno
  • V ordinacích očních lékařů v Kladně a okolí
  • V ordinacích pediatrů v Kladně a okolí

Naše úspěchy:

EU – Operační program Výzkum vývoj a vzdělávání (1.9.2017 – 31.8.2019)

  • Projekt přáníčka seniorům „Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
  • Pravidelné účasti  na VV výstavách
  • Projekt  Přírodní zahrada z grantu MŽP „Zahrada plná překvapení“
  • MŠMT – Rozvojový program MŠMT „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“  // ukončeno
  • Projekt NAEP „ Evropa otevřená všem, škola otevřená všem// ukončeno