Aktivity

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „ Naše dětičky nosí brejličky“, který je rozšířen o soubor specifických cvičení ke zlepšení zrakových funkcí u dětí ( tj. pleoptická a ortoptická cvičení). O děti se starají pedagogové ( učitelky a asistentky) a ortoptistka s očními lékaři.

Další aktivity podporující rozvoj dětí patří:

 • Celoroční plavání ( s plaveckou školou Medůza)
 • Hry s angličtinou ( s jazykovou školou Rosa )
 • Cvičení dětské jogy
 • Škola v přírodě
 • Rozvoj pohybových dovedností
 • Divadelní představení ( v MŠ i  návštěva divadel)
 • Předškoláček ( Metoda dobrého startu, grafomotorika, tablety s výukovým programem….)
 • Polytechnická výchova ,ekologická výchova
 • Výtvarné a jiné dílny s rodiči dle zájmu
 • Vánoční spaní v MŠ s předškoláky
 • Nové technologie  ( Bee Bot, TOBII zrakoá navigace….)
 • Další…