Vítáme vás na stránkách

Oční školky Kladno

Mateřská škola Brejličky Kladno, Moskevská 3083

s ortoptickou pracovnou

( léčba tupozrakosti, screening očních vad
pro děti od 6 měsíců věku, Plusoptix, Cardiff Test,…….)