Ortoptická pracovna

Informace

Součástí spec. MŠ je ortoptická pracovna, kde denně cvičí děti z MŠ a v odpoledních hodinách dochází na ambulantní cvičení děti z jiných MŠ + školáci a dospělí pacienti na předoperační rozbory a vyšetření. Cvičení trvá přibližně 30 minut a provádí se zpravidla 10x, vždy 1x týdně.

Na cvičení jsou děti objednávány jen na doporučení očního lékaře. Děti rozcvičují oči na speciálních přístrojích: troposkop, cheiroskop, stereoskop, lokalizator – korektor. Těmito přístroji pomáháme zvýšit zrakovou ostrost a u šilhání usilujeme o zlepšení postavení oči pomocí rehabilitace.

Šilhání (Strabismus)

  • Esotropie (konvergence) – stáčení očí směrem k nosu
  • EXOTROPIE (divergence) – rotace očí směrem ven

Tupozrakost (AMBLYOPIE)

  • Snížená schopnost vidění levého nebo pravého oka.
  • Na jedno oko vidí dítě velmi dobře, ale druhým okem o mnoho hůře, obyčejně bez viditelných změn, které byste mohli pozorovat

Fotografie

Troposkop
– diagnostický a terapeutický přístroj

Korektor
– lokalizátor rozcvičování tupozrakosti (amblyopie)

CAM
– zrakový stimulátor

Cardiff test
– vyšetřování zrakové ostrosti u dětí od 6 měsíců věku

Worthova světla
– slouží k orientaci o stavu binukulárního vidění, test k určování korespondence sítnic

Plusoptix
– od roku 2008 screeningově vyšetřeno cca 500 dětí ve věku od 4 měsíců až 6 let. Z toho zachyceno 120 dětí s oč. nálezem.

Spolupráce s optometristkou z Halooptiky – 1x měsíčně