O nás

Specifika a zaměření školky

Oční školka vznikla zásluhou MUDr. Tomáše Hory (tehdejšího primáře očního oddělení Nemocnice Kladno). Je určena pro takové děti, u kterých lze zlepšit zrakové funkce pomocí souboru ortoptických a pleoptických cvičení. Cvičení jsou celodenně zajišťována odborníky s praxí a to jak pedagogy (ti zajišťují pleoptická cvičení) tak ortoptistkou (ta zajišťuje odborná ortoptická cvičení). Po dohodě lze přijmout i dítě s dalším hendikepem –  působí zde asistent pedagoga. Zřizovatel Oční skolky je Statutární město Kladno  – www.mestokladno.cz

Velkou výhodou Oční školky je možnost společné práce s více dětmi se stejným problémem (např. s okluzí). Děti si ani neuvědomují, že „cvičí“ vždyť „Na piráty“ si hraje celá školka.  Podmínkou úspěšné léčby je úzká  spolupráce mezi očními lékaři, ortoptistkou, pedagogy a rodiči, případně s dalšími odborníky.

Zlepšit zrakové funkce dítěte se daří na základě úzké spolupráce mezi odborníky ze zdravotnictví (oční lékař, ortoptistka) a ze školství  speciální pedagogové, tyfloped, psycholog).

Oční školka je moderně vybavena nábytkem a pomůckami podporujícími rozvoj dítěte, od roku 2014 děti využívají krásnou přírodní zahradu, která vznikla díky grantu MŽP ČR (úspěšný projekt podalo oddělení životního prostředí města Kladna). Oční školka je také zapojena do sítě Mrkvička (tj. sdružení škol s EVVO tematikou).

Kapacita školky je 33 dětí, ty jsou rozděleny do čtyř tříd.

Součástí Oční školky je i školní jídelna a ortoptická pracovna

Více o školní jídelněVíce o ortoptické pracovně

Ve školce působí 12 pedagogů se vzděláním v oboru speciální pedagogiky z nichž:

 • 4 jsou asistenti pedagoga
 • 1 má specializaci na logopedii
 • 2 mají specializaci pro výuku prostorové orientace
 • 2 mají specializaci v oblasti environmentální  –  EVVO koordinátor
 • 1 má specializaci na výuku dětské jogy
 • V rámci DVPP se učitelky zaměřují na vzdělávací programy a praktické semináře, které zvyšují kompetence dětí ve všech oblastech ( např. předmatematické a předčtenářské dovednosti, ekologická a polytechnická výchova, rozvoj  grafomotoriky a pohybové dovedností  atd.)

Spolupracují s námi:

 • Oční oddělení Oblastní nemocnice Kladno
 • Oční lékaři a pediatři z Kladna a okolí
 • PPP Kladno (programy pro pedagogy, rodiče)
 • PPP Kladno STEP (zapojení do pilotního projektu STEP a TechSophie – herně-vzdělávací aplikace do tabletu, nové výukové nástroje „Jdu do školy“)
 • SPC pro zrakově postižené Praha (tyfloped, speciální pedagog)
 • Logopedické poradny v Kladně
 • Základní školy Kladno
 • Spektra (TOBII  PC – program pilotní ověřování pro pleoptická cvičení)
 • A další…